2018. december 31., hétfő

Boldog Új Évet! ~ Happy New Year!

Wabi-Sabi

侘寂

A nyugati kultúrában a dolgokat aszerint értékeljük, mennyire mutat tökéletest. Jellemző a tökéletességre törekvés: a szépség, az erő, a jómód, a siker, ezek töltenek el pozitív érzésekkel. 

A távol-keleti kultúrában másképp gondolkodnak. Például a japán emberek a tárgyakat nem tökéletességükért értékelik, hanem maga-magukért, akár pl. egy csorba bögrét. Az is jellemzi őket, hogy saját és a másik ember tökéletlenségét is elfogadják, így válnak még értékesebbé egymás számára. Ezt az esztétikai értéket Wabi-Sabi-nak hívják, ami azt fejezi ki, hogy a tökéletlenség szerethető. 

Ezzel a távol-keleti gondolattal kívánunk kedves Olvasóinknak Boldog Új Évet!
~~~~~
In the Western culture things are judged according to how perfect they are. The pursuit of perfection is characterised by beauty, strenght, prosperity, success, these things fill us with positive feelings. 

In the Far-Eastern culture people think differently.  Japanese people, for example, appreciate objects for themselves, even if they are imperfect, like a faulty mug. They accept the imperfection of their own and of others, and this way become more valuable for one another. This aesthetic value is called Wabi-Sabi, that means loving the imperfect.

We wish our Readers a Happy New Year with this Far-Eastern thought!
paintandpattern.com

2018. december 19., szerda

Várjuk együtt a karácsonyt! ******* ~ Let's wait for Christmas together! *******

MIÉRT ÜNNEPELJÜK A KARÁCSONYT DECEMBER 25-ÉN?

Feljegyzések szerint Kr.u. 221-ben néhány helyen már ezen a napon ünnepelték a karácsonyt. A 4. századtól vált általánossá, Nagy Konstantín császár uralkodása idején, amikor a kereszténységet tette államvallássá a római birodalomban. Azért tették többek között Mithras napisten pogány ünnepének napjára Jézus Krisztus születésnapjának ünneplését, hogy megszüntessék a pogány hagyományokat.
A keleti ortodox keresztény egyházak január 6-án ünneplik a karácsonyt, ugyanis a keleti keresztények nem cserélték fel naptárjukat az ún. Gergely-naptárra, ezért a karácsony náluk 13 nappal későbbre esik.
pannontv.com
WHY DO WE CELEBRATE CHRISTMAS ON THE 25TH OF DECEMBER?

According to historic records Christmas was celebrated on this day in 221 A.D. in some places. It became a common feast under the reign of Emperor Constantin the Great in the 4th century, when he proclaimed Christianity as state religion in the Roman Empire. They began to celebrate the birth of Jesus Christ on the day of former the pagan feast of Mithras, the god of sun with the intention to put an end to the pagan traditions.
The Eastern orthodox christian churches celebrate Christmas on the 6th of January, because the Eastern christians did not change their calendar to the Gregorian calendar in the 16th century, so Christmas for them is 13 days later.
orientalista.hu
Boldog Karácsonyt! ~ Merry Christmas!

Kelemen, Karola, Félix és Metro

(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001)

2018. december 17., hétfő

Várjuk együtt a Karácsonyt! ****** ~ Let's wait for Christmas together! ******

KARÁCSONY A NAGYVILÁGBAN ~ CHRISTMAS IN THE WORLD


Egyetemünkön sok külföldi diák tanul, hogyan ünneplik ők a Karácsonyt? Minden népnek megvannak a a maguk hagyományai, a lényeg azonban mindenhol ugyanaz: karácsonykor együtt van a család.
Many foreign students study in our university, how do they celebrate Christmas? All nations have their own traditions, but the essence is the same: at Christmas the family comes together.Amerikai Egyesült Államok ~ United States

A soknemzetiségű ország népei hozzák saját szokásaikat karácsonykor is. Az olaszországból származó család lasagnát készít, a magyarok székelykáposztát vagy halászlét és bejglit. 
In the multicultural country people bring their own traditions at Christmas, too. The Italian family prepares lasagna, the Hungarians cook cabbage stew a la "Szekely" or fish soup with Bejgli.Anglia ~ England

Az angol gyerekeknek Télapó "hozza" az ajándékot, amit levélben kérnek tőle. Az ajándékokat óriás zokniba teszik, és a vacsorához feltálalt mazsolás pudingba is kis ajándékot szoktak rejteni. Gyakran kivilágítják az egész házat és adományokat gyűjtenek. 
Children write a letter to Christmas Father who "brings" their presents. The presents are put in huge stockings, and there are small presents hidden in the Christmas pudding. They often illuminate the house and collect donations.
cultura.hu
Ausztrália ~ Australia
A Mikulás “szánját” a hagyomány szerint nyolc fehér kenguru húzza. A karácsonyi vacsorát a szabadban fogyasztják, majd lemennek a tengerpartra, vagy krikettet játszanak.
Santa Claus's sleigh is pulled by eight kangaroos according to the tradition. They eat Christmas dinner outside, then go to the beach or play cricket.
eletvaltok.com
Csehország ~ Czech Republic
Az emberek úgy tartják, hogy szenteste csodák történnek, ezért az éjszaka megsúghatja a jövőt. A Mikulás érkezését a gyermek Jézus jelzi kis csengettyűjével.
People think that miracles happen at Christmas eve, and the night will whisper our future. Santa's arrival is signalled by the baby Jesus with his little bell.Ghána ~ Ghana

A ghánaiak december 20-tól január első hetéig karácsony lázában égnek. Érdekes, hogy Ghánában több mint hatvan nyelvjárást beszélnek, s mindenhol más és más szokások kapcsolódnak a karácsonyhoz. Szenteste és karácsony reggelén templomokba mennek, ahol énekelnek, táncolnak, dobolnak, majd kivonulnak az utcákra.
The Ghanaians celebrate Christmas from 20th December to the first week of January. It is interesting to note that more than sixty dialects are spoken in Ghana, and different customs are related to Christmas everywhere. At Christmas eve and in the morning of Christmas they go to churches where they sing, dance, drum and walk out into the streets.
karacsonyunnepe.hu
Finnország ~ Finnland
A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Karácsony napján a legtöbb ember elmegy a templomba és elhunyt szeretteinek sírjához, hogy gyertyát gyújtson emlékükre. És a Mikulás is Finnországban él :)
Before the arrival of Santa Claus, the Finns have a sauna. On Christmas Day, most people go to church and to the tombs of their deceased loved ones to light candles. And Santa lives in Finland, too :)
blog.xfree.hu
Görögország ~ Greece
A Karácsony 12 napot felölelő folyamatos ünnep. A december 25-től január 6-ig terjedő időszakot Dodekameronak nevezik (jelentése 12 nap). Ebben benne foglaltatik mindhárom ünnep, a karácsony, az új év és a Vízkereszt. 
Christmas is a continuous 12 day celebration. The period from December 25 to January 6 is called Dodekameron (meaning 12 days). It includes all three feasts: Christmas, New Year and Epiphany.India ~ India

Annak ellenére, hogy a népesség csupán kis százaléka keresztény, a karácsony hivatalos ünnep, azonban fenyőfa híján itt banán-vagy mangófát díszítenek fel.
Despite the fact that only a small percentage of the population are Christians, Christmas is an official holiday, but without pine trees they decorate banana trees or mango trees.
ripost.hu
Írország ~ Ireland
A gyerekek zsákot raknak ki a Mikulásnak, hogy abba tegye az ajándékokat. És hogy az öregúr se maradjon éhen, az asztalon rétest és egy üveg sört hagynak a számára.
Kids put a bag out for Santa to collect gifts in it. They leave a bottle of beer and strudel on the table for him so that he won't get hungry.Japán ~ Japan

A család helyett inkább a szerelmesek ünnepe, mivel nem keresztény ország, de a hangulatát az utcák csillogó dekorációival felidézik. Piros színű karácsonyi üdvözlőlapot küldeni valakinek nagy udvariatlanság, ugyanis a gyásztáviratokat is ilyen színnel nyomtatják.
Instead of the family, it is the holiday of lovers, since it is not a Christian country, but its mood is recalled with the glittering decorations of the streets. It is impolite to send a red Christmas greeting card to someone, because condolescence letters are also printed with this color.
morzsafarm.hu
Kína ~ China
A legtöbben nem a keresztény karácsony ünneplik, hanem egy jó alkalmat találnak arra, hogy együtt töltsék az időt szeretteikkel, barátaikkal, megragadják az alkalmat arra, hogy egy vidám estét töltsenek a hozzájuk közel állókkal.
Most people do not celebrate christian Christmas, but find a good occasion to spend time together with their loved ones and friends, take the opportunity to spend a happy night with their close friends.
gyorgyikinaban.blog.hu
Libanon ~ Lebanon
A családok karácsony előtt egy hónappal gabonamagvakat ültetnek. December 24-én pedig a cserepeket a karácsonyi barlang és a karácsonyfa köré helyezik. A barlang Jézus születésének helyszínére utal.
Families plant cereal grains a month before Christmas.On December 24, the pots are placed around the Christmas cave and the Christmas tree. The cave refers to the place of birth of Jesus.Norvégia ~ Norway

A havas táj miatt könnyen karácsonyi hangulatba jutnak a norvég emberek. Karácsony előtt az összes seprűt elrejtik, hogy a rossz szellemek és boszorkányok ne tudják ellopni őket. Karácsonyeste csészényi zabkását hagynak a pajtában, így akarják a rossz szellemeket távol tartani a háztól. 
Thanks to the snowy landscape, Norwegian people can easily feel the Christmas atmosphere. 
They hide all brooms Before Christmas so that bad spirits and witches can not steal them.
They leave a cup of oatmeal in the barn, so that bad spirits be kept away from the house on Christmas Eve.
cspv.hu
Olaszország ~ Italy
Fontos karácsonykor a család egysége. A gyerekeknek az ajándékot a Babbo Natale (Télapó) hozza. A híres ünnepi édesség a panettone nem marad el az asztalról. Az olaszok jó barátaiknak szárított lencsét szoktak ajándékozni, hogy levest készítsenek belőle, ez emlékezteti őket a szerény időkre.

The unity of the family is very important at Christmas. The presents for children are brought by Babbo Natale (Santa Claus). Panettone, the famous festive sweet cannot be missing from the table. Italians tend to donate dried lenses to their good friends to make soup, this reminds them of the humble times.

Oroszország ~ Russia
A kilencvenes évektől ismét teret kaptak a valláshoz kapcsolódó tradíciók. A régi naptár miatt január 7-én tartják a karácsonyt. A nyugaton a karácsonyhoz tartozó szokások nagy része Oroszországban az Újév ünnepléséhez kötődik: a fenyőfa állítása, a Télapó, az ajándékozás. Ennek oka, hogy a szovjet időkben a karácsony vallásos jellege miatt tiltott volt.

From the nineties, traditions related to religion gained ground again. Because of the old calendar, Christmas is on January 7th. Many of the Christmas habits of the West are linked to the New Year's celebration in Russia: the decoration of the fur tree, Santa Claus, giving presents. Its reason is that celebrating Christmas was forbidden in Soviet times because of its religious nature.
eletvaltok.com
Svájc ~ Switzerland
Zürichben ilyenkor mesevillamos jár, amely körbeviszi a gyerekeket a városon. A gyerekek karácsonyi dalokat énekelnek, ezért édességeket kapnak ajándékba.
In Zurich there is a Fairy tale tram running in the city during Christmas. The children sing Christmas songs and they get sweets for it.Új-Zéland ~ New Zealand

A karácsony náluk a nyár közepére esik, ezért ilyenkor a többség piknikezik a szabadban, vagy a tengerpartra megy. Általában hideg sonkát és jégbe hűtött sört fogyasztanak. Saját természetes karácsonyfájuk a Pohutukawa.
Christmas is in the middle of summer, so the majority is picnicking outdoors or going to the beach. They usually use cold ham and ice-cooled beer. Their own natural Christmas tree is Pohutukawa.
femcafe.hu
Vietnám ~ Vietnam
Annak ellenére, hogy a majdnem 90 milliós ország inkább buddhista, taoista és konfuciánus vallású, az év negyedik legnagyobb ünnepének számít a karácsony. Ennek az az oka, hogy a lakosság mintegy öt százaléka katolikus. A családok vacsora után a parkokban folytatják az ünneplést, olyan ez az este a számukra, mint a szilveszter.
Despite the fact that most of the 90 million inhabitants are Buddhist, Taoist and Confucian, Christmas is the fourth largest celebration of the year. This is because some five percent of the population is Catholic. After dinner, the families continue to celebrate in the parks, this evening for them is like New Year's Eve.
dehir.hu
Legyen boldog az ünnepük! ~ Have a very happy feast!

Karola(Forrás: Kultúrport.hu, fashionfave.com, alfahir.hu, agraroldal.hu, elet-uton.blog.hu, karacsonyunnepe.hu, jonnimenni.hu, eletvaltok.com, morzsafarm.hu, anyanyelvcsavar.blog.hu, cspv.hu, ripost.hu, cultura.hu, dehir.hu, gyorgyikinaban.blog.hu)


2018. december 11., kedd

Várjuk együtt a karácsonyt! ***** ~ Let's wait for Christmas together! *****

ÜDVÖZLETEK, KÉPESLAPOK

Már az i.e. 10. században keletkeztek a Távol-Keleten papírra írt, képekkel dekorált jókívánságok. Az ókori rómaiak is kifejezték jókívánságaikat a téli napforduló időszakában. Egyes források szerint 1843-ban küldték el az első karácsonyi képes levelezőlapot Angliában. Készítője John Calcott Horsley festőművész volt, barátját lepte meg az itt is látható saját kisméretű festményével. A mai napig örülni tudunk a képeslapoknak, bár az elektronikus képeslapok készítésének és küldésének lehetőségeit is használjuk.
haztajidizajn.blog.hu
GREETINGS, POSTCARDS
Already in the 10. century B.C. best wishes were painted and ornamented in the Far East. The ancient Romans also expressed their best wishes during the winter solstice. According to some sources, the first Christmas picture card was sent in England in 1843. Its creator, John Calcott Horsley was a painter and he surprised his friend with the small painting you see above. To this day we are usually happy to receive postcards, although we also use the possiblility to create and send electronic postcards.
pxhere.com
Kelemen

(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001)

2018. december 4., kedd

Várjuk együtt a karácsonyt! **** ~ Let's wait for Christmas together! ****

KARÁCSONYI ÉTELEK
abroszguru.hu


Mint már tudják, a római kori szokások visszaköszönnek mai karácsonyi szokásainkban is. A rómaiaknál is szokás volt állati eledelt fogyasztani ünnepek alkalmával. Nálunk a hagyományos karácsonyi fő étel a székelykáposzta és a diós és mákos beigli. Vidéken gyakoribb a malacból és vadakból készült étel, a városokban a pulyka, melynek ünnepi fogyasztását az angolszász kultúrából vettük át. A fogások között még megtalálható a halászlé, az Újházi tyúkhúsleves és a rétes is. A szépen terített asztal és gyertyafény még hangulatosabbá teheti az ünnepi élményt.

CHRISTMAS DISHES


As you know already, today's Christmas customs are  reminiscent to the old Roman customs. It was customary for Romans to eat animal meat during celebrations. Our traditional Christmas meal is cabbage stew a la "Székely", Poppy seed roll and Walnut roll (Bejgli). Dishes made from pig and games are more frequent in rural areas, whereas dishes made from turkey are more frequent in the cities. Eating turkey was taken from the Anglo-saxon culture. Fish soup, "Újházi" chicken soup and strudel are also among the favourite dishes. A nicely laid table and candle light can make the celebration more intimate.

magyarorszagom.hu
pxhere.com
Kelemen


(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001; Farkas Kata: Hazai ízek, falusi ünnepek, Budapest, Népszava, 1986, pxhere.com, magyarorszagom.hu, abroszguru.hu)

2018. november 30., péntek

Várjuk együtt a karácsonyt! *** ~ Let's wait for Christmas together! ***

A KARÁCSONYFA

A téli napforduló idején a fáknak, különösen az örökzöldeknek különleges jelképes szerepe volt már az ókorban, a fény, a meleg visszatértét s a rontó szellemek távoltartását szolgálták. A rómaiak újévi zöld ágacskával, britek fagyöngykoszorúval várták a világosság eljövetelét és ezekkel rokon nálunk a Luca-napi búzakeltetés. Feltehetően először Luther Márton állított karácsonyfát gyermekeinek 1535-ben vagy 1536-ban. Kezdetben almát, diót, mézespogácsát, fa- és textil díszeket aggattak a fára. Magyarországon a 19. században terjedt el a karácsonyfa-állítás szokása.
www.bien.hu
CHRISTMAS TREE

During the winter solstice, the trees, especially the evergreens had a special symbolic role in the ancient times. They invited light and warmth and kept away evil spirits. The Romans were expecting the arrival of light with green branches, the British with mistletoes and the Hungarians with planting wheat-grains on Saint Lucia's day. Most probably, it was Martin Luther who set a Christmas tree for his children in 1535 or 1536 for the first time. At the beginning, apples, nuts, honey cookies, wood and textile ornaments were put on the tree. In Hungary, the custom of Christmas tree decoration spread in the 19th century.

Kelemen


(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001)

2018. november 26., hétfő

Várjuk együtt a karácsonyt! ** ~ Let's wait for Christmas together! **

AZ AJÁNDÉK ~ THE GIFT

Aki a csokit szereti... rossz ember nem lehet - tartja a közmondás.
Az ízlésesen csomagolt, dobozolt édességnek mindenki örül Karácsonykor. Bár meglepő módon nem mindenki szereti a csokoládét, nagymamám például a banánnal volt úgy, hogy nem szerette, mert az ő idejében nem volt banán, ezért eszébe sem jutott, hogy hiányozzon neki. Ezért megértem, ha más pedig a csokit nem szereti a maga jól megalapozott indoka alapján.
www.facebook.com/hobagolyajandek/

Who loves chocolates... can't be a bad person - says the proverb.

Everyone is happy to get nicely wrapped and boxed sweets for Christmas. Though surprisingly, not everyone loves chocolate, my Grandma for example didn't like banana, because there was no banana in her childhood so she didn't even think she would miss it. Therefore I understand if somebody else doesn't like chocolate for his well-founded reason.
Szamos
Feltételezem, hogy aki a csokit nem szereti, azért biztos ajándékozza azon ismerőseinek, akik viszont igen. Ebben a bekezdésben felsorolom, hol találnak olyan üzleteket a Belvárosban, ahol különleges, legtöbb helyen kézműves csokoládét lehet venni. Ezzel is kifejezhetjük szeretetünket Karácsonykor. Felsorolok néhány édességboltot ABC sorrendben, a teljesség igénye nélkül, alatta pedig egy térképet találnak, ahol a csillagok a boltokat jelölik.
Lyan
I assume that if someone doesn't like chocolate will surely give it to those who love it. In this paragraph I will make a list of where to find shops in the Center of Budapest, where you can buy chocolate specialties. This may also be a means of expressing our love at Christmas. Here is a list of candy stores in alphabetical order, and below you find a map with stars indicating the shops.

Azték Choxolat!Károly krt. 22, 1052

Bolka Bonbon, Lázár utca 12, 1065
Cadeau Bonbon Manufaktúra, Veres Pálné u. 8, 1053
Chococo Csokoládérium, Pauler utca 7, 1013
Cocó7Hattyú, Hattyú utca 1, 1015
Culinaris, Balassi Bálint utca 7, 1055
Endorfine Csokoládéüzlet, Papnövelde u. 2, 1053
Ginger's Sweetbox, Párizsi u. 5, 1052
Hóbagoly ajándék, Bajcsy-Zsilinszky út 76, 1055
Lyan Csokiműhely, Kinizsi utca 11, 1092
Pirate Candy Shop, Váci u. 53, 1056
Rózsavölgyi Csokoládé, Királyi Pál u. 6, 1053
Stühmer Édességbolt, Teréz krt. 36, 1067
SUGAR! Paulay Ede u. 48, 1061
Szamos Cafe, Kossuth Lajos tér 10, 1055
Szamos Gourmet Ház, Váci u. 1, 1052
Szamos Marcipán, Párisi utca 3,
Zanghio, Wesselényi utca 6, 1075
google.hu
Azt olvastam, hogy a csokinak 10 féle jótékony egészségügyi hatása van, cserébe nem igaz több negatív hiedelem vele kapcsolatban.I read that chocolate has ten beneficial health effects, in turn most negative beliefs about it are not true.
Bolka bonbon
Az írókat is megihlette a csoki:
Rózsavölgyi
„Hogyan kezeljük a stresszt?
- Végy egy mély levegőt
- Számolj el tízig
- Egyél egy csokit.” – Carole Matthews

Writers were also ispired by chocolate:
"How to handle stress?
- Take a deep breath
- Count ten
- Eat chocolate."  – Carole Matthews

A csokoládé világnapját Franciaország javaslatára július 11-én ünneplik 1995 óta.
The World Day of Chocolate has been celebrated on 11 July since 1995 on France's proposal. 

Nekünk magyaroknak gyermekkori barátunk Gombóc Artúr, Csukás István egyik mesehőse, aki nagyon szereti a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét (...) és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
Our Hungarian childhood friend is Dumpling Arthur, a fairy-tale hero by István CSUKÁS who loves round chocolates, square chocolates, long chocolates (...) and all kinds of chocolates that are made in the world.
Gombóc Artúr (csokoladevilag.hu)
Remélem, hogy érdekesnek és hasznosnak találták ezt az összeállítást. Bátran egészítsék ki a listát a lenti „Megjegyzés küldése” ablakban.


I hope you have found this summary interesting and practical. You are encouraged to add other shops below in the "Megjegyzés küldése" window. 👍

Félix 😊 


(Forrás: elemiszer.hu, Maszol.ro, www.nlcafe.hu, www.citatum.hu, moly.hu, 
csokoladevilag.hu, mindmegette.hu)


2018. november 20., kedd

Várjuk együtt a karácsonyt! * ~ Let's wait for Christmas together! *

ADVENT

A szó jelentése eljövetel, eredete a latin „Adventus Domini” "az Úr eljövetele" szavakból érkezett a magyar nyelvbe. Advent az András névnaphoz legközelebb eső vasárnaptól tartó egyházi ünnep, és 4 vasárnapot ölel magába Karácsony előtt. Igazából ilyenkor a hangulatunk is téliesre vált és épp jó, hogy megmelengeti a szívünket a gondolat, hogy majd együtt ünnepelhetünk szeretteinkkel.
Az advent eredete az 5-6. századba nyúlik vissza. Az 5. században Perpetuus tours-i püspök böjtöt rendelt, majd a 6. században a tours-i zsinat szólt az ún. „adventi szakaszról”.
The word originates from the latin "Adventus Domini", "arrival of the Lord". Advent is a Christian festive season that starts on Sunday closest to St Andrew's nameday, and it includes four Sundays before Christmas. Actually, our mood becomes wintry, too, and it is just as good that our hearts are warmed up with the thought that we can celebrate with our beloved ones. 
The origin of Advent goes back to the 5-6th centuries. In the 5th century Perpetuus, the bishop of Tours ordered a fast, and in the 6th century the council of Tours initiated the so called "Advent season".

Kelemen

(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001)

2018. november 9., péntek

Adventi- és karácsonyi vásárok Budapesten / Christmas Markets in Budapest

Biztos Önök is várják idén is a budapesti adventi vásárokat. Szinte minden nagy bevásárlóközpont hirdeti már, hogy kézműveseket, iparművészeket, fellépőket hív, kerületi és fővárosi szinten is szerveződni fognak vásárok a főtereken. Két nemzetközi hírű és színvonalú helyszínt emelnék ki közülük.
There will be Christmas Markets in most shopping centres and on the main squares of  the districts of Budapest. I want to draw your attention to two events that have international reputation.

A budapesti Szent István Bazilikánál 2018. november 24. és 2019. január 1. között rendezik meg a hagyományos vásárt, és nem csak egyedülálló, magas színvonalú kézműves és gasztronómiai mustra lesz, hanem fényfestés, korcsolyapálya is várja az érdeklődőket.
The traditional fair at Saint Stephen's Basilica in Budapest will take place between 24 November, 2018 and 1 January, 2019. Besides the unique and high quality Hungarian handicrafts and food we can enjoy light painting and ice skating.
WeLoveBudapest.hu
A Vörösmarty téri Karácsonyi Vásárra gyakran úgy hivatkoznak, mintha az egyetlen ilyen vásár lenne Budapesten. Ez szerencsére nem így van, de a Vörösmarty téri a legrégibb (idén 20 éves) és leglátványosabb mind közül. Erről írok most részletesen.
The Christmas Market at Vörösmarty Square is often thought of as the single christmas market in Budapest. It luckily is not true, however it is true that this market is the oldest (20 years old this year) and the most spectacular of all the christmas markets in Budapest. I will introduce this market now.
danubiushotels.com
A Vörösmarty téri karácsonyi vásár sokszínű élmény: színes kavalkád, ünnepi hangulat és zene, különleges illatok. Nem találjuk a bevásárlóközpontok zavaró reklámjait, sem az óriás Mikulást. Visszafogott fényével nosztalgikus hangulatba ringat minket, anélkül persze, hogy el lehetne felejteni, hogy rajtunk kívül több ezren keresik ugyanezt az élményt ugyanabban az időben. A vásár a magyaros gasztronómiai kínálat, kézműves és iparművészeti termékek széles választékát vonultatja fel, valamint ünnepi zenés műsorokkal várja az érdeklődőket 2018. november 9. és 2019. január 1. között.
The Christmas market on Vörösmarty Square is a delightful sensory experience: full of colours, festive sounds and exciting smells. You cannot find the dazzling commercial mall lights, and you will not find the huge sized Santa Claus either. The lights and decorations make the fair nostalgic, though without forgetting that another thousand people are looking for the same experience at the same time. The fair offers a wide range of Hungarian gastronomic specialities, handicrafts and arts crafts from 9 November, 2018 to 1 January, 2019.
WeLoveBudapest.hu
Az ízekhez italok is illenek: a megfelelőt mindenki kiválaszthatja a magyar borrégiók kínálatából. A külföldi és belföldi turisták örömére a vásár ideje alatt a borrégiók látogatnak el a Vörösmarty térre. 
Drinks are suitable with flavours: You can find your favourite drink from the Hungarian wine regions. For the pleasure of foreign and domestic tourists all wine regions will be present at Vörösmarty Square during the Christmas Market. 
Budapestchristmas.com
A gyerekek – és régebb óta gyerekek is – a kézműves játszóházban decemberben a gyertyaöntés, a mézeskalács-sütés, a gyöngyfűzés, a nemezelés és a kosárfonás technikáit sajátíthatják el és megismerkedhetnek a népi mesterségekkel. Hétvégenként pedig a színpadon bábszínházi és zenés-táncos előadásokkal várják őket.
Children, but not only, may learn the techniques of candle casting, baking gingerbread, making pearl necklace and baskets, felting and get acquanted with folk crafts in the Handicraft Playhouse. At the end of the week they can enjoy puppet theatre and dance performances.
Programturizmus.hu
Hétköznap és hétvégén sokféle zenei stílusú koncertet élvezhetünk: népzene, jazz, crossover, indie, blues, soul és világzene.
On weekdays and weekends we can enjoy a variety of free music concerts: folkjazz, crossover, indie, blues, soul and world music.
Budapestchristmas.com
A vásár  magyaroknak és külföldieknek is különleges ajándékötletekkel szolgál a karácsonyi ajándékozáshoz, ehhez is hozzákészülhetünk, amikor a tér bebarangolását otthon eltervezzük :)
A felnőtteknek, úgy gondolom, kellemes időtöltést jelenthet akár, ha csak vidám szívvel körülnéznek a házikók kínálatai közt és esetleg csak egy pohár magyar borral és egy kürtőskaláccsal egészítik ki az élményt a szinpad előtt ülve.
Hungarians and foreign tourists like to buy special Christmas presents on the market, so when you plan to come to Vörösmarty Square make sure you have enough cash on you :)
It might be a pleasant pastime for adults to look around the stalls with cheerful heart and have a glass of Hungarian wine and chimney cake while watching a performance.
Programturizmus.hu
A szervezők idén a Családok éve 2018 programsorozathoz csatlakozva kiemelt figyelmet fordítanak a jótékonysági szervezetek segítésére, amihez csatlakoznak a téren szolgáltató vendéglátósok és kiállítók is.
This year the organisers, joining the International Year of Families 2018 events, pay particular attention to helping charities together with the exhibitors.
drkuktart.blog.hu
Map of Christmas Market
Budapestchristmas.com
Nyitva tartás
Kézművesek:
2018. november 9–2018. december 29

vasárnaptól csütörtökig: 10.00-20.00
péntek-szombat:10.00-21.00
December 24: 10.00-14.00
December 25, 26: 12.00-18.00
December 29: 10:00-19:00

Vendéglátó egységek:
2018. november 9–2019. január 01

vasárnaptól csütörtökig: 10.00-21.00
péntek-szombat:10.00-22.00
December 24: 10.00-15.00
December 25, 26: 10.00-18.00
December 31: 10.00-04.00
Opening hours
Handicraft shops:
9 November, 2018–29 December, 2018

Sunday to Thursday: 10 am – 8 pm
Friday and Saturday: 10 am – 9 pm
Dec 24: 10 am – 2 pm
Dec 25, 26: 12 pm – 6 pm
Dec 29: 10 am – 7 pm

Food stalls:
9 November, 2018–1 January, 2019

Sunday to Thursday: 10 am – 9 pm
Friday and Saturday: 10 am – 10 pm
Dec 24: 10 am – 3 pm
Dec 25, 26: 10 pm – 6 pm
Dec 31: 10 am – 4 am

Tartalmas kikapcsolódást! Have a good time!

Karola

(Forrás: turizmus.com, budapestinfo.hu, programturizmus.hu, budapestchristmas.com, velovebudapest.hu, danubiushotels.com, www.budapestbylocals.com, drkutart.blog.hu)

2018. október 26., péntek

Kedves Olvasó!
Hadd osszam meg Önnel ezt a nekem sokat jelentő történetet. Adjon Önnek reményt és bátorságot!
Dear Reader!
Let me share this story with you that means a lot to me. May it give you hope and courage. 

Metro

Gravity                                                                                       Gravitáció

Michael is the kind of guy you love to hate. He is always in a good mood and always has something positive to say. When someone would ask him how he was doing, he would reply, "If I were any better, I would be twins!"

He was a natural motivator. If an employee was having a bad day, Michael was there telling the employee how to look on the positive side of the situation. Seeing this style really made me curious, so one day I went up to Michael and asked him,
"I don't get it! You can't be a positive person all of the time. How do you do it?"

Michael replied, "Each morning I wake up and say to myself,
'Mike, you have two choices today. You can choose to be in a good mood or you can choose to be in a bad mood. ' I choose to be in a good mood. Each time something bad happens, I can choose to be a victim or I can choose to learn from it. I choose to learn from it. Every time someone comes to me complaining, I can choose to accept their complaining or I can point out the positive side of life. I choose the positive side of life."

"Yeah, right, it isn't that easy," I protested.

"Yes, it is," Michael said. "Life is all about choices. When you cut away all the junk, every situation is a choice. You choose how you react to situations. You choose how people will affect your mood. You choose to be in a good mood or bad mood. The bottom line is: It's your choice how you live life."

I reflected on what Michael said.
Soon thereafter, I left the Tower Industry to start my own business.
We lost touch, but I often thought about him when I made a choice about life instead of reacting to it.
Several years later, I heard that Michael was involved in a serious accident, falling some 60 feet from a communications tower. After 18 hours of surgery and weeks of intensive care, Michael was released from the hospital with rods placed in his back.

I saw Michael about six months after the accident. When I asked him how he was, he replied. "If I were any better, I'd be twins. Wanna see my scars?"
I declined to see his wounds, but did ask him what had gone through his mind as the accident took place.
"The first thing that went through my mind was the well being of my soon to be born daughter," Michael replied. "Then, as I lay on the ground, I remembered that I had two choices: I could choose to live or I could choose to die. "I chose to live."
"Weren't you scared? Did you lose consciousness?" I asked.
Michael continued, "...the paramedics were great. They kept telling me I was going to be fine. But when they wheeled me into the ER and I saw the expressions on the faces of the doctors and nurses, I got really scared. In their eyes, I read 'he's a dead man. I knew I needed to take action."
"What did you do?" I asked.
"Well, there was a big burly nurse shouting questions at me," said Michael. "She asked if I was allergic to anything. 'Yes, I replied."
The doctors and nurses stopped working as they waited for my reply. I took a deep breath and yelled,

"Gravity."

Over their laughter, I told them, 'I am choosing to live. Operate on me as if I am alive, not dead'."
Michael lived, thanks to the skill of his doctors, but also because of his amazing attitude.
I learned from him that every day we have the choice to live fully. Attitude, after all, is everything.

(Source: http://mrmom.amaonline.com/stories/michael.htm)

Michael egy olyan típusú srác volt, aki tényleg meg tudott őrjíteni. Mindig jókedvű és mindig tudott valami pozitívat mondani. Ha valaki megkérdezte, hogy hogy van azt válaszolta: "Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem."

Született optimista volt. Ha valamelyik beosztottjának rossz napja volt, Michael azt mondta neki, hogy a helyzet pozitív oldalát kell néznie.
Annyira kíváncsivá tett a természete, hogy egy nap odamentem hozzá és azt mondtam:
"Ezt egyszerűen nem értem. Nem gondolkozhatsz mindig pozitívan. Hogy csinálod ezt?"

Michael azt válaszolta: "Ha reggel felkelek, azt mondom magamnak: 'Két lehetőséged van. Választhatsz, hogy jó vagy rosszkedvű akarsz lenni.' Minden alkalommal, ha történik valami, magam választhatok, hogy elszenvedője legyek a helyzetnek, vagy tanuljak belőle. Minden alkalommal, ha odajön valaki hozzám, hogy panaszkodjon, elfogadhatom a panaszkodását vagy felhívhatom a figyelmét az élet szépségeire. Én a pozitív oldalt választottam."

"Jó, rendben, de ez nem olyan egyszerű!" - szóltam közbe.

"De, egyszerű! - mondta Michael -, az élet csupa választási lehetőségből áll. Te döntöd el, hogyan reagálsz a különböző helyzetekben. Választhatsz, hogy az emberek hogyan befolyásolják a hangulatod. A mottód: te döntöd el, hogy hogyan éled az életed."

Gondolkoztam Michael szavain.
Rövid idővel később elhagytam a Tower Industry-t, hogy önálló legyek.

Szem elől tévesztettük egymást, de gyakran gondoltam rá, ha úgy döntöttem, hogy élek.
Néhány évvel később megtudtam, hogy Michael súlyos balesetet szenvedett. Leesett egy kb. 18 méter magas toronyról. 18 órás műtét, és sok hetes intenzív ápolás után Michaelt elbocsájtották a kórházból fémtámaszokkal a hátában.

Mikor meglátogattam megkérdeztem, hogy érzi magát.
Azt válaszolta: "Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Szeretnéd látni a sebemet?"
Lemondtam róla, de megkérdeztem, hogy mi játszódott le benne a baleset pillanatában.
"Nos, az első, ami átsuhant az agyamon az volt, hogy a lányom - aki pár hét múlva jön világra -, jól van-e?
Mikor pedig a földön feküdtem emlékeztem, hogy két lehetőségem van: választhattam, hogy élek vagy meghalok."
"Féltél? Elvesztetted az emlékezeted?" - akartam tudni.
Michael folytatta: "Az ápolók valóban jó munkát végeztek. Végig azt mondogatták, hogy jól vagyok. De mikor begurítottak a sürgősségire láttam az orvosok és nővérek arckifejezését, ami azt jelentette: 'Halott ember.' És tudtam, hogy át kell vennem az irányítást."
"Mit csináltál?" - kérdeztem tőle.
"Nos, mikor egy felvételis nővérke hangosan megkérdezte, hogy allergiás vagyok- e valamire igennel válaszoltam.
Az orvosok és nővérek csöndben várták a válaszom.
Mély levegőt véve visszaordítottam:

'A gravitációra!'

Mialatt az egész csapat nevetett elmagyaráztam nekik: Az életet választottam. Tehát megoperáltak, mintha élő lennék és nem halott."
Michael a tehetséges orvosoknak köszönhetően maradt életben, de csodálni való hozzáállásával is. Tőle tanultam, hogy minden nap lehetőségünk van választani, teljes életet élni. Hozzáállás kérdése minden.

(Forrás: http://www.thesecret.hu/node/4079)