2018. december 31., hétfő

Boldog Új Évet! ~ Happy New Year!

Wabi-Sabi

侘寂

A nyugati kultúrában a dolgokat aszerint értékeljük, mennyire mutat tökéletest. Jellemző a tökéletességre törekvés: a szépség, az erő, a jómód, a siker, ezek töltenek el pozitív érzésekkel. 

A távol-keleti kultúrában másképp gondolkodnak. Például a japán emberek a tárgyakat nem tökéletességükért értékelik, hanem maga-magukért, akár pl. egy csorba bögrét. Az is jellemzi őket, hogy saját és a másik ember tökéletlenségét is elfogadják, így válnak még értékesebbé egymás számára. Ezt az esztétikai értéket Wabi-Sabi-nak hívják, ami azt fejezi ki, hogy a tökéletlenség szerethető. 

Ezzel a távol-keleti gondolattal kívánunk kedves Olvasóinknak Boldog Új Évet!
~~~~~
In the Western culture things are judged according to how perfect they are. The pursuit of perfection is characterised by beauty, strenght, prosperity, success, these things fill us with positive feelings. 

In the Far-Eastern culture people think differently.  Japanese people, for example, appreciate objects for themselves, even if they are imperfect, like a faulty mug. They accept the imperfection of their own and of others, and this way become more valuable for one another. This aesthetic value is called Wabi-Sabi, that means loving the imperfect.

We wish our Readers a Happy New Year with this Far-Eastern thought!
paintandpattern.com

2018. december 19., szerda

Várjuk együtt a karácsonyt! ******* ~ Let's wait for Christmas together! *******

MIÉRT ÜNNEPELJÜK A KARÁCSONYT DECEMBER 25-ÉN?

Feljegyzések szerint Kr.u. 221-ben néhány helyen már ezen a napon ünnepelték a karácsonyt. A 4. századtól vált általánossá, Nagy Konstantín császár uralkodása idején, amikor a kereszténységet tette államvallássá a római birodalomban. Azért tették többek között Mithras napisten pogány ünnepének napjára Jézus Krisztus születésnapjának ünneplését, hogy megszüntessék a pogány hagyományokat.
A keleti ortodox keresztény egyházak január 6-án ünneplik a karácsonyt, ugyanis a keleti keresztények nem cserélték fel naptárjukat az ún. Gergely-naptárra, ezért a karácsony náluk 13 nappal későbbre esik.
pannontv.com
WHY DO WE CELEBRATE CHRISTMAS ON THE 25TH OF DECEMBER?

According to historic records Christmas was celebrated on this day in 221 A.D. in some places. It became a common feast under the reign of Emperor Constantin the Great in the 4th century, when he proclaimed Christianity as state religion in the Roman Empire. They began to celebrate the birth of Jesus Christ on the day of former the pagan feast of Mithras, the god of sun with the intention to put an end to the pagan traditions.
The Eastern orthodox christian churches celebrate Christmas on the 6th of January, because the Eastern christians did not change their calendar to the Gregorian calendar in the 16th century, so Christmas for them is 13 days later.
orientalista.hu
Boldog Karácsonyt! ~ Merry Christmas!

Kelemen, Karola, Félix és Metro

(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001)

2018. december 17., hétfő

Várjuk együtt a Karácsonyt! ****** ~ Let's wait for Christmas together! ******

KARÁCSONY A NAGYVILÁGBAN ~ CHRISTMAS IN THE WORLD


Egyetemünkön sok külföldi diák tanul, hogyan ünneplik ők a Karácsonyt? Minden népnek megvannak a a maguk hagyományai, a lényeg azonban mindenhol ugyanaz: karácsonykor együtt van a család.
Many foreign students study in our university, how do they celebrate Christmas? All nations have their own traditions, but the essence is the same: at Christmas the family comes together.Amerikai Egyesült Államok ~ United States

A soknemzetiségű ország népei hozzák saját szokásaikat karácsonykor is. Az olaszországból származó család lasagnát készít, a magyarok székelykáposztát vagy halászlét és bejglit. 
In the multicultural country people bring their own traditions at Christmas, too. The Italian family prepares lasagna, the Hungarians cook cabbage stew a la "Szekely" or fish soup with Bejgli.Anglia ~ England

Az angol gyerekeknek Télapó "hozza" az ajándékot, amit levélben kérnek tőle. Az ajándékokat óriás zokniba teszik, és a vacsorához feltálalt mazsolás pudingba is kis ajándékot szoktak rejteni. Gyakran kivilágítják az egész házat és adományokat gyűjtenek. 
Children write a letter to Christmas Father who "brings" their presents. The presents are put in huge stockings, and there are small presents hidden in the Christmas pudding. They often illuminate the house and collect donations.
cultura.hu
Ausztrália ~ Australia
A Mikulás “szánját” a hagyomány szerint nyolc fehér kenguru húzza. A karácsonyi vacsorát a szabadban fogyasztják, majd lemennek a tengerpartra, vagy krikettet játszanak.
Santa Claus's sleigh is pulled by eight kangaroos according to the tradition. They eat Christmas dinner outside, then go to the beach or play cricket.
eletvaltok.com
Csehország ~ Czech Republic
Az emberek úgy tartják, hogy szenteste csodák történnek, ezért az éjszaka megsúghatja a jövőt. A Mikulás érkezését a gyermek Jézus jelzi kis csengettyűjével.
People think that miracles happen at Christmas eve, and the night will whisper our future. Santa's arrival is signalled by the baby Jesus with his little bell.Ghána ~ Ghana

A ghánaiak december 20-tól január első hetéig karácsony lázában égnek. Érdekes, hogy Ghánában több mint hatvan nyelvjárást beszélnek, s mindenhol más és más szokások kapcsolódnak a karácsonyhoz. Szenteste és karácsony reggelén templomokba mennek, ahol énekelnek, táncolnak, dobolnak, majd kivonulnak az utcákra.
The Ghanaians celebrate Christmas from 20th December to the first week of January. It is interesting to note that more than sixty dialects are spoken in Ghana, and different customs are related to Christmas everywhere. At Christmas eve and in the morning of Christmas they go to churches where they sing, dance, drum and walk out into the streets.
karacsonyunnepe.hu
Finnország ~ Finnland
A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Karácsony napján a legtöbb ember elmegy a templomba és elhunyt szeretteinek sírjához, hogy gyertyát gyújtson emlékükre. És a Mikulás is Finnországban él :)
Before the arrival of Santa Claus, the Finns have a sauna. On Christmas Day, most people go to church and to the tombs of their deceased loved ones to light candles. And Santa lives in Finland, too :)
blog.xfree.hu
Görögország ~ Greece
A Karácsony 12 napot felölelő folyamatos ünnep. A december 25-től január 6-ig terjedő időszakot Dodekameronak nevezik (jelentése 12 nap). Ebben benne foglaltatik mindhárom ünnep, a karácsony, az új év és a Vízkereszt. 
Christmas is a continuous 12 day celebration. The period from December 25 to January 6 is called Dodekameron (meaning 12 days). It includes all three feasts: Christmas, New Year and Epiphany.India ~ India

Annak ellenére, hogy a népesség csupán kis százaléka keresztény, a karácsony hivatalos ünnep, azonban fenyőfa híján itt banán-vagy mangófát díszítenek fel.
Despite the fact that only a small percentage of the population are Christians, Christmas is an official holiday, but without pine trees they decorate banana trees or mango trees.
ripost.hu
Írország ~ Ireland
A gyerekek zsákot raknak ki a Mikulásnak, hogy abba tegye az ajándékokat. És hogy az öregúr se maradjon éhen, az asztalon rétest és egy üveg sört hagynak a számára.
Kids put a bag out for Santa to collect gifts in it. They leave a bottle of beer and strudel on the table for him so that he won't get hungry.Japán ~ Japan

A család helyett inkább a szerelmesek ünnepe, mivel nem keresztény ország, de a hangulatát az utcák csillogó dekorációival felidézik. Piros színű karácsonyi üdvözlőlapot küldeni valakinek nagy udvariatlanság, ugyanis a gyásztáviratokat is ilyen színnel nyomtatják.
Instead of the family, it is the holiday of lovers, since it is not a Christian country, but its mood is recalled with the glittering decorations of the streets. It is impolite to send a red Christmas greeting card to someone, because condolescence letters are also printed with this color.
morzsafarm.hu
Kína ~ China
A legtöbben nem a keresztény karácsony ünneplik, hanem egy jó alkalmat találnak arra, hogy együtt töltsék az időt szeretteikkel, barátaikkal, megragadják az alkalmat arra, hogy egy vidám estét töltsenek a hozzájuk közel állókkal.
Most people do not celebrate christian Christmas, but find a good occasion to spend time together with their loved ones and friends, take the opportunity to spend a happy night with their close friends.
gyorgyikinaban.blog.hu
Libanon ~ Lebanon
A családok karácsony előtt egy hónappal gabonamagvakat ültetnek. December 24-én pedig a cserepeket a karácsonyi barlang és a karácsonyfa köré helyezik. A barlang Jézus születésének helyszínére utal.
Families plant cereal grains a month before Christmas.On December 24, the pots are placed around the Christmas cave and the Christmas tree. The cave refers to the place of birth of Jesus.Norvégia ~ Norway

A havas táj miatt könnyen karácsonyi hangulatba jutnak a norvég emberek. Karácsony előtt az összes seprűt elrejtik, hogy a rossz szellemek és boszorkányok ne tudják ellopni őket. Karácsonyeste csészényi zabkását hagynak a pajtában, így akarják a rossz szellemeket távol tartani a háztól. 
Thanks to the snowy landscape, Norwegian people can easily feel the Christmas atmosphere. 
They hide all brooms Before Christmas so that bad spirits and witches can not steal them.
They leave a cup of oatmeal in the barn, so that bad spirits be kept away from the house on Christmas Eve.
cspv.hu
Olaszország ~ Italy
Fontos karácsonykor a család egysége. A gyerekeknek az ajándékot a Babbo Natale (Télapó) hozza. A híres ünnepi édesség a panettone nem marad el az asztalról. Az olaszok jó barátaiknak szárított lencsét szoktak ajándékozni, hogy levest készítsenek belőle, ez emlékezteti őket a szerény időkre.

The unity of the family is very important at Christmas. The presents for children are brought by Babbo Natale (Santa Claus). Panettone, the famous festive sweet cannot be missing from the table. Italians tend to donate dried lenses to their good friends to make soup, this reminds them of the humble times.

Oroszország ~ Russia
A kilencvenes évektől ismét teret kaptak a valláshoz kapcsolódó tradíciók. A régi naptár miatt január 7-én tartják a karácsonyt. A nyugaton a karácsonyhoz tartozó szokások nagy része Oroszországban az Újév ünnepléséhez kötődik: a fenyőfa állítása, a Télapó, az ajándékozás. Ennek oka, hogy a szovjet időkben a karácsony vallásos jellege miatt tiltott volt.

From the nineties, traditions related to religion gained ground again. Because of the old calendar, Christmas is on January 7th. Many of the Christmas habits of the West are linked to the New Year's celebration in Russia: the decoration of the fur tree, Santa Claus, giving presents. Its reason is that celebrating Christmas was forbidden in Soviet times because of its religious nature.
eletvaltok.com
Svájc ~ Switzerland
Zürichben ilyenkor mesevillamos jár, amely körbeviszi a gyerekeket a városon. A gyerekek karácsonyi dalokat énekelnek, ezért édességeket kapnak ajándékba.
In Zurich there is a Fairy tale tram running in the city during Christmas. The children sing Christmas songs and they get sweets for it.Új-Zéland ~ New Zealand

A karácsony náluk a nyár közepére esik, ezért ilyenkor a többség piknikezik a szabadban, vagy a tengerpartra megy. Általában hideg sonkát és jégbe hűtött sört fogyasztanak. Saját természetes karácsonyfájuk a Pohutukawa.
Christmas is in the middle of summer, so the majority is picnicking outdoors or going to the beach. They usually use cold ham and ice-cooled beer. Their own natural Christmas tree is Pohutukawa.
femcafe.hu
Vietnám ~ Vietnam
Annak ellenére, hogy a majdnem 90 milliós ország inkább buddhista, taoista és konfuciánus vallású, az év negyedik legnagyobb ünnepének számít a karácsony. Ennek az az oka, hogy a lakosság mintegy öt százaléka katolikus. A családok vacsora után a parkokban folytatják az ünneplést, olyan ez az este a számukra, mint a szilveszter.
Despite the fact that most of the 90 million inhabitants are Buddhist, Taoist and Confucian, Christmas is the fourth largest celebration of the year. This is because some five percent of the population is Catholic. After dinner, the families continue to celebrate in the parks, this evening for them is like New Year's Eve.
dehir.hu
Legyen boldog az ünnepük! ~ Have a very happy feast!

Karola(Forrás: Kultúrport.hu, fashionfave.com, alfahir.hu, agraroldal.hu, elet-uton.blog.hu, karacsonyunnepe.hu, jonnimenni.hu, eletvaltok.com, morzsafarm.hu, anyanyelvcsavar.blog.hu, cspv.hu, ripost.hu, cultura.hu, dehir.hu, gyorgyikinaban.blog.hu)


2018. december 11., kedd

Várjuk együtt a karácsonyt! ***** ~ Let's wait for Christmas together! *****

ÜDVÖZLETEK, KÉPESLAPOK

Már az i.e. 10. században keletkeztek a Távol-Keleten papírra írt, képekkel dekorált jókívánságok. Az ókori rómaiak is kifejezték jókívánságaikat a téli napforduló időszakában. Egyes források szerint 1843-ban küldték el az első karácsonyi képes levelezőlapot Angliában. Készítője John Calcott Horsley festőművész volt, barátját lepte meg az itt is látható saját kisméretű festményével. A mai napig örülni tudunk a képeslapoknak, bár az elektronikus képeslapok készítésének és küldésének lehetőségeit is használjuk.
haztajidizajn.blog.hu
GREETINGS, POSTCARDS
Already in the 10. century B.C. best wishes were painted and ornamented in the Far East. The ancient Romans also expressed their best wishes during the winter solstice. According to some sources, the first Christmas picture card was sent in England in 1843. Its creator, John Calcott Horsley was a painter and he surprised his friend with the small painting you see above. To this day we are usually happy to receive postcards, although we also use the possiblility to create and send electronic postcards.
pxhere.com
Kelemen

(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001)

2018. december 4., kedd

Várjuk együtt a karácsonyt! **** ~ Let's wait for Christmas together! ****

KARÁCSONYI ÉTELEK
abroszguru.hu


Mint már tudják, a római kori szokások visszaköszönnek mai karácsonyi szokásainkban is. A rómaiaknál is szokás volt állati eledelt fogyasztani ünnepek alkalmával. Nálunk a hagyományos karácsonyi fő étel a székelykáposzta és a diós és mákos beigli. Vidéken gyakoribb a malacból és vadakból készült étel, a városokban a pulyka, melynek ünnepi fogyasztását az angolszász kultúrából vettük át. A fogások között még megtalálható a halászlé, az Újházi tyúkhúsleves és a rétes is. A szépen terített asztal és gyertyafény még hangulatosabbá teheti az ünnepi élményt.

CHRISTMAS DISHES


As you know already, today's Christmas customs are  reminiscent to the old Roman customs. It was customary for Romans to eat animal meat during celebrations. Our traditional Christmas meal is cabbage stew a la "Székely", Poppy seed roll and Walnut roll (Bejgli). Dishes made from pig and games are more frequent in rural areas, whereas dishes made from turkey are more frequent in the cities. Eating turkey was taken from the Anglo-saxon culture. Fish soup, "Újházi" chicken soup and strudel are also among the favourite dishes. A nicely laid table and candle light can make the celebration more intimate.

magyarorszagom.hu
pxhere.com
Kelemen


(Forrás: Boldog karácsonyt!, Budapest, Tuff Produkció, 2001; Farkas Kata: Hazai ízek, falusi ünnepek, Budapest, Népszava, 1986, pxhere.com, magyarorszagom.hu, abroszguru.hu)