2018. szeptember 5., szerda

Öltözködj ügyesen!? / Dress up neatly!?

Milyen öltözködést várnak a fiatal egyetemistáktól, akik egyetemi éveiket kezdik Magyarországon?
What kind of clothing is expected of young students starting their university life in Hungary?
(Kép: www.zaol.hu)
Amit viselsz, az rólad szól. Magyarországon a rendszerváltás után az öltözködés az önkifejezés eszköze lett. Azóta és egyre inkább sok diák érzi úgy, hogy az öltözködés nem csak divat számára, hanem az egyéniségét, hobbiját, kulturális érdeklődését, sőt társadalmi érzékenységét mutatja meg. Amit felveszünk, az igen sokféle meg nem fogalmazott információt hordoz. Így az öltözet a non-verbális kommunikáció újfajta eszközének bizonyul.
What you wear is about you. After Hungary's democratic transition dressing became a means of self-expression. Since then and more and more students feel that clothing is not just a question of fashion, but reveals their individuality, hobby, cultural interest and even social sensitivity. What we put on carries a lot of non-verbal information. So clothing proves to be a kind of new means of communication.
(Kép: www.origo.hu)
Az órákon, vizsgákon, egyetemi programokon?
Alapvetően órákra úgy öltözzetek, mint bárhova, elegáns, sportos, alternatív vagy hobó, mindegy, hozzátok a saját stílusotokat. Sokan szeretik az unisex laza farmer-póló-tornacipő vonalat, de vannak, akik az elegáns stílust követik. Bár igaz az, hogy jellemzően a kortársak diktálják a divatot egymásnak, de fontos hogy kényelmesen érezzétek magatokat. Nézzetek indulás előtt a tükörbe és higgyétek el, hogy másnak is tetszeni fogtok!
Az írásbeli vizsgára illik megkülönböztetett öltözéket felvenni, mert ezzel is tiszteletet fejezünk ki a tanárok és a vizsga felé, viszont szóbeli vizsgára illik kiöltözni.
Ezen kívül vannak olyan események, mint például a Gólyabál, ahol Dress code van meghatározva.
A magyar felsőoktatási intézményekben nincs egyenruha!
(Kép: www.bme.hu)
During lessons, exams, university events?
Basically, dress up for lessons as anywhere else, be stylish, sporty, alternative or hobo, fine, just bring your own style. Many love unisex loose jeans and T-shirts with trainers, but some love to dress elegantly. Though it is true that typically the contemporaries set the pace one to another, but it's important to feel comfortable. Look in the mirror before you leave home and believe that others will also like your style!
Pay particular attention to your clothes during written exam as you express your respect for the teacher and the exam, and definitely dress up neatly for oral exams.
In addition, there are events, such as the Freshers' Ball where Dress code is defined.
There is no uniform in Hungarian institutions of higher education.
(Kép: http://www.kommunikacio-stilus.hu)
Női divat
Ajánlatos elkerülni bizonyos öltözködési hibákat, amik másokat zavarba ejthetnek.
„Nagyon fontos lenne, - talán, még soha nem volt ennyire fontos -, hogy a nő nő maradjon, és betöltse küldetését a társadalomban, [...] aki adni tud és kapni is képes, aki ízlésben és tartásban kifinomult, aki nem akar férfibb lenni a férfinél, mert pontosan tudja, hogy a teremtő képessége, az őserő, a csoda, a férfi társaként létezik általa.”(bespokemagazin.hu/orok-no/21-szazad-a-noke)

Ladies' fashion
Be careful to avoid certain dressing mistakes that may annoy others.
"It would be very important, as perhaps never before, that a woman stays a woman and fills her mission in society. [...] She is capable of giving and receiving with refined taste and manners, she doesn't try to be more "man" than a man because she knows that she has a creative ability, a vital strength, a miracle that makes a man her partner." (bespokemagazin.hu/orok-no/21-szazad-a-noke)
(Kép: www.men.hu)
Férfi divat
Egy angol magazin vizsgálata kimutatta, hogy a férfiak meghatározó többsége tanácstalan a ruházkodás kérdéseiben, ezért hajlamos egy a környezetében lévő nő tanácsai szerint öltözködni. Sokszor hangoztatott nézet, hogy nem férfias dolog az öltözködéssel foglalkozni, de fontos tudni, hogy az öltözködés képessége mindkét nemnek megadatik, és tovább fejleszthető.
Fontos tulajdonság a férfiaknál az őszinteség, mondja Dr. Csernus Imre pszichiáter, író: "...ha be merjük vallani..., hogy hús-vér emberek vagyunk, akik felvállalják pozitív és negatív tulajdonságaikat egyaránt." (vaskarika.hu)

Men's fashion
A research by an English magazine has shown that the majority of men are uncertain about clothing, so they tend to dress according to a woman closest to them. It can often be heard that it's not masculine to deal with clothing but it's important to know that the ability of clothing is given to both sexes and can be further developed.
Honesty is an important feature of a man, says Imre Csernus, Hungarian psychiatrist, writer: " ...that we dare to admit we are human beings, who admit both their positive and negative qualities."(vaskarika.hu)

Várjuk véleményét és saját történetét!
Please feel free to share your opinion and your own story!
                                                                                                                                        Karola

(Forrás: www.ziare.com, bespokemagazin.hu, Transindex.ro, www.nlcafe.hu, www.zaol.hu, www.bme.hu, www.origo.hu, www.kommunikacio-stilus.hu, www.noiportal.hu, www.men.hu, vaskarika.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése